INSCRIPCIÓ ANY 2021

Inscripció on-line per al Curs Internacional de Clarinet 2021
 

1. Feu un ingrés de 120€ al compte de BBVA ES71 0182 3498 0402 0165 2679 (Important: indiqueu el nom de l’alumne al concepte de l’ingrés)

2. Ingresseu la resta abans del 15 de juliol al mateix número de compte (Important: indiqueu el nom de l’alumne al concepte de l’ingrés)

3. Ompliu el formulari d'inscripció
4. Porteu la següent documentació el dia de la recepció directament a Prades:

- Resguard de l’ingrés
- Fotocopia del DNI o llibre de familia