top of page

INFORMACIÓ GENERAL

Curs de clarinet centrat en el treball tècnic de l’instrument. La seva finalitat és potenciar les capacitats individuals de cada alumne, a fi d’ajudar-lo en el seu desenvolupament artístic. L’equip docent, amb una amplia i reconeguda experiència pedagògica i interpretativa, dissenyarà els continguts del curs, ateses les necessitats específiques de cada alumne i de cadascun dels grups. Els alumnes podran treballar el repertori amb la pianista acompanyant quant el professorat així ho decideixi. Les classes especifiques d’instrument es complementaran amb el treball de música de cambra i d’orquestra de clarinets. El curs compta amb un banc d'instruments complementaris (clarinet en mib, clarinet alt, corno di bassetto, clarinet baix) a disposició dels alumnes per poder-hi treballar durant la setmana.

Nivells del curs:

Nivell elemental: Adreçat als alumnes de grau elemental d’escola de música o conservatori (Els alumnes que hagin cursat 4t de Nivell Elemental a la seva escola de música s'han d'inscriure en aquest curs). El curs de nivell elemental està dissenyat com a colònies musicals. Té més temps de lleure que els cursos de grau mitjà i en aquest temps, sempre en companyia dels monitors, s’organitzen activitats tant de jocs (piscina, jocs de nit, etc.), com musicals relacionades amb el clarinet. Fabricació d’instruments de percussió, taller de “mini-òpera”, teatre, filmació d’una pel·lícula en vídeo, etc., son activitats sempre amb el clarinet com a eix central que hem realitzat en edicions anteriors del curs. El professorat, que a més del seu currículum professional té un ample bagatge en el treball amb els més petits, imparteix les següents activitats:

- Classe tècnica de l’instrument

- Música de cambra

- Orquestra de clarinets

- Concerts

Nivell mitjà i avançat: Adreçat als alumnes que estiguin cursant estudis de grau mitjà en conservatoris o escoles de música i a aquells alumnes, que vulguin accedir a estudis superiors (avançat). Els alumnes de nivell mitjà i avançat han de fer una prova de nivell el primer dia de curs. Els continguts del curs són:

- Classe tècnica de l’instrument

- Música de cambra

- Orquestra de clarinets

- Concerts

 

Preus:

L'increment reflectit dels preus en aquesta edició del XXIVè curs es deu a l'augment del cost de l'allotjament i l'estada en pensió completa. Sobretot pels alumnes de grau elemental, on abans aquests infants tenien un preu inferior degut a que el cost de l'estada també era menor. Actualment, els preus s'han unificat per tots els alumnes per igual, sense distinció d'edat per part del càmping.

                  Nivell elemental

                  sense allotjament             260 €                    amb allotjament i pensió completa              580 €

   

                  Nivell mitjà i avançat

                  sense allotjament             310 €                               amb allotjament i pensió completa               630 €

bottom of page